Menu
Khi xây dựng công trình, nhất là tại các khu vực đô thị, chỉ giới xây dựng là một trong những thông tin quan trọng mà chủ đầu tư không nên bỏ qua.

Ảnh minh họa.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

Hiểu đơn giản, chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không.

Cách tra cứu thông tin quy hoạch, chỉ giới xây dựng: Tra cứu thông tin trên mạng. Theo Khoản 16 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng phải được công khai, đồng thời thông tin quy hoạch cũng như chỉ giới xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng.

Hoặc cũng có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin: Để biết thông tin về quy hoạch, chỉ giới xây dựng, người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu UBND các cấp cung cấp thông tin.

Đối với những công trình phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công, người dân có thể xem thông tin chỉ giới xây dựng tại giấy phép.

Khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng. Đồng thời, với hành vi xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng, chủ đầu tư sẽ buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Diệu Anh

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/vi-pham-chi-gioi-xay-dung-se-bi-phat-toi-60-trieu-dong-316469.html

Xem thêm
Nội dung liên quan
Không tìm thấy nội dung phù hợp.
Tiếng Anh
CANGI.VN - Xổ Số Miền Nam - Tra cứu Mã Số Thuế