Menu

Dự án Khách Sạn/Resort

Những dự án Khách Sạn/Resort chúng tôi đang triển khai gần đây.

DỰ ÁN: XÂY MỚI KHÁCH SẠN LÊ BÌNH - CẦN THƠ

Phạm vi công việc: Xây mới
Địa chỉ: Đường Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • 0 Người
  • 0
  • 0 m²

DỰ ÁN: XÂY MỚI KHÁCH SẠN SYDNEY

Phạm vi công việc: Xây mới...
Địa chỉ: Tỉnh Đồng Tháp
  • 0 Người
  • 0
  • 0 m²

DỰ ÁN: XÂY MỚI KHÁCH SẠN

Phạm vi công việc: Xây mới...
Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Long
  • 0 Người
  • 0
  • 0 m²
Tiếng Anh