Menu

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản 4662/BXD-GĐ (ngày 10-11-2021) hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hướng dẫn này thay thế 'Hướng dẫn bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng' ban hành ngày 23-8-2021 nhằm bảo đảm hoạt động thi công xây dựng công trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ở 4 cấp độ dịch; bảo đảm sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.


Hướng dẫn thi công xây dựng bảo đảm an toàn, thích ứng dịch Covid-19.

Theo hướng dẫn, chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên công trường trước khi thi công và định kỳ trong quá trình thi công xây dựng theo hướng dẫn; tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch trên công trường tương ứng với cấp độ dịch tại khu vực xây dựng công trình...

Các nhà thầu xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp; triển khai, thực hiện đúng kế hoạch đã lập; khu vực xây dựng công trình có dịch ở cấp độ nào thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng ở cấp độ đó theo quy định...

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường bao gồm nội dung và biện pháp cụ thể như: Phân công, quy định cụ thể người có trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây dựng trên công trường; quy định về việc quản lý thông tin dịch tễ của người lao động, khách đến làm việc, giao dịch tại công trường; phương án tổ chức thi công xây dựng tại công trường; phương án xử trí và bố trí phòng/khu vực để cách ly tạm thời trong trường hợp người lao động có các biểu hiện nghi mắc Covid-19 hoặc có ca mắc Covid-19 hoặc có trường hợp là F1, F2; phương án bảo đảm an toàn, điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp dịch bùng phát ở cấp độ cao trên khu vực công trường...

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng hướng dẫn mới này; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện hướng dẫn của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng cho hoạt động thi công xây dựng công trình, bao gồm cả hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sẵn tại công trường.

Dạ Khánh

Nguồn: https://baomoi.com/thi-cong-xay-dung-an-toan-thich-ung-linh-hoat-voi-cac-cap-do-dich/c/40855214.epi

Xem thêm
Nội dung liên quan
Không tìm thấy nội dung phù hợp.
Tiếng Anh
CANGI.VN - Xổ Số - Mã Số Thuế - Xem Bói