Menu

Dự án Ban Ngành/Trường Học

Những dự án Ban Ngành/Trường Học chúng tôi đang triển khai gần đây.

Ban QLDA ĐTXD Huyện Kiên Lương

Xây mới
Địa chỉ: Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²

Ủy Ban Nhân Dân Nhị Mỹ

Xây mới
Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²

Trung Học Cơ Sở Vọng Đông

Xây mới phòng học, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ
Địa chỉ: An Giang
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²

Trung Tâm Văn Hóa Thoại Sơn

Phạm vi công việc: Xây mới
Địa chỉ: An Giang
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²

Trung Học An Minh Bắc 2

Phạm vi công việc: Xây mới
Địa chỉ: Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²

Trường Tiểu Học An Nghiệp

Cải tạo và mở rộng trường Tiểu Học An Nghiệp
Địa chỉ: P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • 0 Người
 • 0
 • 0 m²
Tiếng Anh