03/06/2019

Thi công - thiết kế xây dựng

  •  MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

-   Mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ trong ngành xây dựng đạt tiêu chí: Tốt nhất, đẹp nhất, nhanh chóng và tiện ích nhất bằng sự phục vụ mới mẽ và khác biệt nhất.

-   Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm mang đến hiệu quả cao nhất nhằm phát huy toàn diện năng lực của từng cán bộ, công nhân viên.

-   Phục vụ đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng của mỗi thành viên trong tổ chức; Mang lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty, lợi tức thoả đáng cho các cổ đông; đồng thời phúc lợi thật nhiều cho xã hội nhằm góp phần xây dựng Đất nước.

  • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

-   THI CÔNG XÂY DỰNG, NÂNG CẤP CẢI TẠO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

-   THI CÔNG ĐÚC, ÉP CỌC

-   CHO THUÊ MÁY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

-   THI CÔNG COFFA 

Phạm vi hoạt động: Toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tin tức khác